Karakteristike urbanističke celine naselja Mirijevo

  Naselje Mirijevo je tipično stambeno područje sa delatnostima koje su u funkciji stanovanja, naslonjeno na kontinualno izgrađeno tkivo Beograda. Područje Mirijeva obuhvata površinu od oko 700,00 ha i nalazi se u jugoistočnom delu grada Beograda, između Karaburme, Višnjice, parka Zvezdare i Malog Mokrog Luga. Mirijevo je bilo seosko naselje sa poljoprivrednim gazdinstvima, kojih i danas ima, ali od 1973. godine, kada je donet prvi urbanistički plan, ovo naselje dobija novu strukturu stanovništva i prerasta u gradsko tkivo Beograda. Prethodni urbanistički planovi su na površinama od oko 230,00 ha izvršili zoniranje višespratne stambene izgradnje, postavili saobraćajnu mrežu na ovim površinama i odredili lokacije i kapacitete pratećeg sadržaja za stanovnike ovog tipa stanovanja.


Panorama Mirijeva

  Staro Mirijevo stihijno se razvijalo na više lokaliteta, a odlikuje ga niska stambena izgradnja na ukupnoj površini od oko 200,00 ha.Objekti pratećeg sadržaja nisu pratili nivo razvoja ovog tipa stanovanja, a stambene ulice bile su prepuštene slobodnoj proceni stanovnika, kako po dispozicionom rešenju, tako i po regulaciji i nivelaciji.


Pogled na stari deo Mirijeva

  U regulacionom planu sprovedena je integracija nasleđenih zona stanovanja i dobijene su nove površine za stambenu izgradnju, javne objekte, objekte komercijalnih delatnosti, javne objekte komunalnih delatnosti, i razvijena je saobraćajna mreža. Zelene i rekreativne površine u kojima se uređuju objekti sporta i rekreacije, parkovske površine, izolaciono zelenilo, kao i obrazovno-hortikulturni centar, obuhvataju površinu od oko 90,00 ha.


Pijaca u Mirijevu

  U Mirijevu danas živi oko 84.000 stanovnika (višespratna stambena izgradnja ima 64.000 stanovnika, a niska stambena izgradnja oko 20.000 stanovnika). Planiranom izgradnjom na ovom području, broj stanovnika će se povećati za oko 20.000, i naselje Mirijevo imaće više od 100.000 stanovnika.

  Prema prosečnoj starosnoj strukturi stanovništva u Mirijevu će biti:

- radno neaktivnih stanovnika oko 16.000;
- radno aktivnih stanovnika oko 54.000;
- dece i mladih od 0-24 godine oko 34.000.
  Topografiju naselja karakteriše izrazito pokrenut teren sa najnižim kotama u dolini Mirijevskog potoka. Padine uz dolinu Mirijevskog potoka razvijene su u vidu izduženog amfiteatra, sa prosečnim nagibom padina od 5% do 25%, na kojima se istočno, zapadno i južno razvija Mirijevo.