Sms2Mail

  Pošaljite e-mail poruku sa Vašeg mobilnog telefona bilo gde u svetu. Da bi ste koristili ovaj servis, SMS poruka mora biti u sledećem formatu:

em[razmak]email_adresa[razmak]tekst_poruke

Broj telefona na koji šaljete SMS poruku je +381637285044

Primer:

em mika@domain.com Zdravo Miko, kako si?

  U najkraćem mogućem roku, Vaša e-mail poruka biće poslata na željenu adresu. Primalac e-mail poruke u naslovu poruke (subject) biće obavešten o broju mobilnog telefona sa kojeg mu je poruka poslata, kao i o datumu i vremenu slanja poruke.

Napomena:

  Ukoliko pošaljete SMS poruku koja nije u gore navedenom formatu, e-mail poruka neće biti poslata. Maksimalna dužina SMS poruke je 160 karaktera. Ova usluga se dodatno NE NAPLAĆUJE. Cena SMS poruke je ona koju Vam propisuje mobilni operater.
  Ukoliko ste zainteresovani da se ovaj servis nalazi i na vašem sajtu, kontaktirajte nas na mail